به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های گلوکوزان‌، پتروشیمی غدیر،  تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک و داروسازی کاسپین تأمین برای برگزاری مجمع فوق العاده، مهندسی‌ نصیر ماشین‌ برای مجمع عادی بطور فوق العاده، متوقف می شود. 

براین اساس، "غگل، شغدیر، گدنا، کاسپین" برای تطابق اساسنامه، تغییر موضوع فعالیت، افزایش سرمایه 400 و 100 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، "خنصیر" برای  انتخاب اعضای هیات مدیره، چهارشنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.

انتهای پیام