به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی امین در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به مهر گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد توسط سایپا و ایران خودرو انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند.

وی افزود: طبق برنامه‌های تدوین شده تا سال ۱۴۰۴، تولید باید به ۳ میلیون برسد و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود. از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به این دو شرکت بزرگ شده در این مدت ۳۰ درصد(حدود ۹۰۰ هزار دستگاه) تولید خودرو توسط خودروسازان دیگر انجام خواهد شد. در صورت تحقق این برنامه از تمرکز تولید کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر نیز در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند.

انتهای پیام