به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازدهی قیمت های جهانی 22 محصول پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی سبدگردان مانی بررسی شد که در این میان،  بیشترین بازدهی به اوره با مثبت 106.5 درصد اختصاص داشت و پس از آن نفتا با 39.2 درصد در پله دوم ایستاد.

کمترین بازدهی‌ هم به بوتادین با منفی 34 درصد تعلق داشت.

انتهای پیام