به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری پویا 9 آذر مجوز افزایش سرمایه 75 درصدی را از سازمان بورس دریافت کرد اما نتوانست در مهلت قانونی 60 روزه اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده کند و درخواست تمدید کرد . به همین دلیل سازمان بورس با تمدید 30 روزه مهلت استفاده از این مجوز و تا 8 اسفند ماه موافقت کرد.

براین اساس، "وپویا" سرمایه فعلی را از 400 به 700 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در بازار اول معاملات فرابورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، اعمال می شود.

همچنین بیمه دانا، دوم آذر مجوز افزایش سرمایه 386 درصدی را از سازمان بورس دریافت کرد اما نتوانست در مهلت قانونی 60 روزه اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده کند و درخواست تمدید کرد . به همین دلیل سازمان بورس با تمدید 30 روزه مهلت استفاده از این مجوز و تا یکم اسفند ماه موافقت کرد.

براین اساس، "دانا" سرمایه فعلی را از 400 میلیارد به 1.9 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی، اعمال می شود.

انتهای پیام