به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سایپا که جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی از 19 آبان تا 4 آذر مشمول تعلیق نماد شده از خرید 100 درصد سهام شرکت زیرمجموعه به ارزش 280.4 میلیارد تومان با عدم اثر بر سود و زیان تلفیقی خبر داد.

براین اساس، جواد سلیمانی مدیرعامل "خساپا" اعلام کرد: 100 درصد از سهام شرکت سایپا گام را از سازه گستر که 100 درصد سهام آن متعلق به سایپا است به مبلغ 280.4 میلیارد تومان خریداری کرد. از آنجا که معامله مزبور درون گروهی بوده، تأثیری بر سود و زیان تلفیقی سایپا نخواهد داشت . بهای تمام شده بالغ بر 2.8 میلیارد تومان و سود حاصل از واگذاری 277.6 میلیارد تومان بود.

انتهای پیام