به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صنعت در نامه ای به ادارات کل صنعت ۳۱ استان و جنوب کرمان، سازمان مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو، لغو بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

بر این اساس موضوع لغو بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ در جلسه ۱۰ خرداد شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می شود.

درخواست استانداران یزد و کرمان دایر و لغو بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ در جلسه ۱۰ خرداد شورای عالی معادن با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و عدم حضور نماینده وزارت اقتصاد ( موضوع بند ط تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ - دعوتنامه ۱۸خرداد) مطرح و با توجه به نامه های ۱۰خرداد مدیرکل پیگیری های ویژه معاونت هماهنگی پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور، ۱۲ اردیبهشت رئیس دفتر رئیس جمهور، ۲۱ اردیبهشت رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری، ۸ خرداد معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و ۸خرداد دفتر حقوقی و نظر به ضرورت ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و رصد کامل اطلاعات مربوط با معافیت های پیش بینی شده مرتبط با حقوق دولتی معادن به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی ذیصلاح و با امعان نظر به صلاحدید اعضای شورای عالی معادن، مراتب در خور اجابت تشخیص نشد از این رو با ضرس قاطع رای به استواری مفاد بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت صادر و اعلام می شود. مقتضی اسلیم اجرای رای مذکور رونوشت از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود.

انتهای پیام