تحلیل تکنیکال فاسمین

 

بعد از صعود به سقف قیمت تاریخی، فاسمین در یک روند خنثی بلند مدتی قرار گرفته است و در حال حاضر، بین محدوده 14786 ریال تا 19464 در حال نوسان می باشد.
با توجه به اینکه سهم هم اکنون درگیر محدوده مقاوتی 18000 ریال می باشد، عبور از این قیمت و تثبیت در بالای این سطح می تواند قیمت را حداقل تا سطح 19464 که سقف کانال خنثی می باشد هدایت کرده و بعد از تثبیت در آن ناحیه نیز می توان حتی سطوح بالاتر مانند 21797 ریال را برای سهم متصور بود.