سهامداران محترمی که قصد تغییر کارگزار ناظر  را دارند به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

  1. ورود به سایت www.ddn.csdiran.com (درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه)
  2. پرینت برگ سهم از قسمت گزارش دارایی
  3. مراجعه به شرکت کارگزاری ارگ هومن و درخواست تغییر کارگزار ناظر و امضای فرم مربوطه

 

 

* حداکثر تا 48 ساعت کاری بعد از انجام مراحل فوق سهم مذکور در پورتفوی آنلاین شما قابل رؤیت می باشد.