سهام جایزه چیست؟

سهام جایزه در واقع سهامی است که  شرکت پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده به سهامداران فعلی خود سهم جدید تخصیص میدهد. از آنجا که به سهامداران بدون اینکه مبلغی را پرداخت کنند، به آن «سهام جایزه» گفته می‌شود. سهام جایزه تنها در صورتی به شما تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری «مجمع فوق العاده مبنی بر تصویب  افزایش سرمایه»، سهامدار آن شرکت باشید.

 

با توجه به میزان افزایش سرمایه، یکی از دو حالت زیر به وجود می‌آید:

حالت اول : افزایش سرمایه شرکت کمتر از ۲۰۰ درصد باشد، حداکثر ۲ روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع، سهم بازگشایی شده و معاملات آن انجام می‌شود. لازم به ذکر است که در هنگام بازگشایی، سهام جایزه در پرتفوی شما قرار نمی‌گیرد و در نتیجه نمی‌توانید آن را بفروشید. 

سهام جایزه نیز پس از تکمیل کلیه فرآیندهای مربوط به آن و ثبت افزایش سرمایه نزد سازمان ثبت شرکت‌ها به پرتفوی شما اضافه خواهد شد. فرآیند اضافه  شدن  سهام‌ جایزه توسط شرکت  ناشر تعیین می‌شود و کارگزاری دخالتی در فرآیند ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها ندارد. 

حالت دوم :  در صورتی که میزان افزایش سرمایه شرکت بیشتر از ۲۰۰ درصد باشد، تا زمانی که فرآیند افزایش سرمایه تکمیل نشود و سهام جایزه به پرتفوی سهامداران اضافه نشود، بازگشایی نماد انجام نمی‌شود و سهام غیر قابل معامله می باشد. در روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یا سود انباشه زمان کمتری نسبت به افزایش سرمایه از محل آورد و مطالبات سهامداران می گیرد.