سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس که به لطف پروردگار و تلاش کارکنان خدوم خود، هم اکنون وارد دوازدهمین سال فعالیت خود شده است، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و با شماره ۲۴۲۸۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد.
اگرچه بخش مهمی از فعالیت شرکت طی این سال ها سرمایه گذاری در سهام، یا سایر اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری بوده، ولی با رویکردی که از ابتدای سال ۹۳ توسط شرکت اتخاذ شده، فعالیت های شرکت علاوه بر بازار سهام، در راستای تجمیع و هم افزایی و تکمیل چرخه مالی و اقتصادی گسترش پیدا کرده و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس هم اکنون به یک هلدینگ مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل شده است.
در حال حاضر شرکت علاوه بر فعالیت های مربوطه، اقداماتی نظیر خدمات مشاوره مالی را ارائه می کند. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای اعتبار مجاز از دیگر فعالیت های شرکت محسوب می شود.
موسسه صــنــدوق بـازنـشـسـتـگـی شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ 1361/11/8 با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران موجودیت یافته وبر اساس فصل یازدهم آئین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران آغاز به فعالیت نموده است.
سپس در تاریخ 1380/11/02 تحت عنوان موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران طی شماره 242 مورخ 1380/11/02 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی
سمت
نوع عضویت
فرهاد زمانی
رییس هیئت مدیره
موظف
مهدی مجدفر
نایب رییس هییت مدیره
غیرموظف
محسن عباسلو
مدیر عامل
موظف
سید معبود ستوده
عضو هیئت مدیره
غیرموظف